PL

664 926 673

Systemy kamionkowe

Sweillem Vitrified Clay Pipes już od prawie stu lat z powodzeniem opracowuje rozwiązania dla rur kamionkowych. Rury produkcji SVCP wykorzystywane są w systemach kanalizacyjnych w Niemczech, Francji, Włoszech, Grecji, Krajach Beneluksu , Czechach, Rumunii w Węgrzech oraz w Polsce. Aby sprostać stale rosnącemu popytowi firma Sweillem inwestuje w najnowocześniejsze piece i maszyny do wykonywania uszczelek oraz do produkcji kształtek monolitycznych. Roczna wielkość produkcji wynosi prawie 40% europejskiego rynku rur kamionkowych.

Nieustanna optymalizacja procesów produkcyjnych, poddawanych kontrolom najlepszych zewnętrznych oraz własnych służb nadzorujących, gwarantuje zachowanie wymaganych właściwości. Produkty firmy Sweillem, wsparte niemiecką wiedzą inżynieryjną oraz technologią produkcyjną, posiadają wszystkie atesty i certyfikaty dopuszczające do sprzedaży i zastosowania w budownictwie na terenie Unii Europejskiej oraz są produkowane według wymagań certyfikatu ISO 9001.

W Polsce rury Sweillem uzyskały dodatkowo certyfikaty:

IBDiM, GIG, ITB, ITWL, OBAC

Kamionka, jako materiał konstrukcyjny rur kanalizacyjnych jest niezwykle trwała, odporna na działanie związków chemicznych i ekologiczna. Żywotność kanalizacji z rur kamionkowych określana jest na minimum 100 lat. Kamionka zajmuje obecnie pierwsze miejsce wśród materiałów przychylnych środowisku naturalnemu. Jest ona materiałem niepowodującym zanieczyszczeń środowiska zarówno podczas pozyskiwania i selekcji surowców, jak i podczas produkcji oraz wieloletniej eksploatacji, a nawet przy jej ewentualnej likwidacji (recycling).

Bardzo wysoka żywotność rur kamionkowych jest głównym powodem pozytywnej oceny kamionki jako surowca w kategoriach ekonomicznych. Czas prowadzenia inwestycji oraz jej koszty w efekcie stają się nieistotne. Wielu inwestorów, którzy w przeszłości wprowadzili do obiegu tańsze systemy o ograniczonej użyteczności, przekonuje się , że trwałość to podstawowy element przy tworzeniu analizy ekonomicznej.

 


Poza rurami kielichowymi w swojej ofercie posiadamy również rury kamionkowe bezkielichowe Hepworth

i pełen zakres manszet do ich połączeń

© 2022 Sweillem Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin