DO POBRANIA

Rury kamionkowe – obciążenie normatywne
Rury kamionkowe – podwyższona wytrzymałość
Króćce przegubowe GZ - obciążenie normatywne
Króćce przegubowe GZ - podwyższona wytrzymałość
Króćce przegubowe GA - obciążenie normatywne
Króćce przegubowe GA - podwyższona wytrzymałość
Króćce przegubowe GE - obciążenie normatywne
Króćce przegubowe GE - podwyższona wytrzymałość
Trójniki kielichowe 45° - obciążenie normatywne

Trójnik kamionkowy kielichowy DN150/150/45° system F/F FN34

Trójnik kamionkowy kielichowy DN200/150/45° system C/F FN32(40)/34

Trójnik kamionkowy kielichowy DN200/150/45° system F/F FN32(40)/34

Trójnik kamionkowy kielichowy DN200/200/45° system C/C FN32(40)

Trójnik kamionkowy kielichowy DN200/200/45° system F/F FN32(40)

Trójnik kamionkowy kielichowy DN250/150/45° system C/F FN40/34

Trójnik kamionkowy kielichowy DN250/200/45° system C/C FN40/32(40)

Trójnik kamionkowy kielichowy DN250/200/45° system C/F FN40/32(40)

Trójnik kamionkowy kielichowy DN300/150/45° system C/F FN48/34

Trójnik kamionkowy kielichowy DN300/200/45° system C/C FN48/32(40)

Trójnik kamionkowy kielichowy DN300/200/45° system C/F FN48/32(40)

Trójnik kamionkowy kielichowy DN300/250/45° system C/C FN48/40

Trójnik kamionkowy kielichowy DN300/300/45° system C/C FN48

Trójnik kamionkowy kielichowy DN400/150/45° system C/F FN64/34

Trójnik kamionkowy kielichowy DN400/200/45° system C/C FN64/32(40)

Trójnik kamionkowy kielichowy DN400/200/45° system C/F FN64/32(40)

Trójnik kamionkowy kielichowy DN400/300/45° system C/C FN64/48

Trójnik kamionkowy kielichowy DN500/150/45° system C/F FN60/34

Trójnik kamionkowy kielichowy DN500/200/45° system C/C FN60/32(40)

Trójnik kamionkowy kielichowy DN500/200/45° system C/F FN60/32(40)

Trójnik kamionkowy kielichowy DN600/150/45° system C/F FN57/34

Trójnik kamionkowy kielichowy DN600/200/45° system C/C FN57/32(40)

Trójnik kamionkowy kielichowy DN600/200/45° system C/F FN57/32(40)

Trójniki kielichowe 45° - podwyższona wytrzymałość
Trójniki kielichowe 90° - obciążenie normatywne
Trójniki kielichowe 90° - podwyższona wytrzymałość
Kolana kielichowe 15°, 30°, 45°, 60°, 90° - obciążenie normatywne
Kolana kielichowe 15°, 30°, 45°, 90° - podwyższona wytrzymałość
Korek kamionkowy - obciążenie normatywne
Korek kamionkowy - podwyższona wytrzymałość
Syfon kamionkowy
Katalogi
Certyfikaty
Formularze
Ogólne Warunki Sprzedaży
Gwarancja